BJ Teknik
Edelsbergsvägen 61 
821 34 BOLLNÄS
Telefon: 070-631 75 31
E-post: bjorn@bjteknik.se

Inital kontakt via E-post eller mobilsvar då verksamheten endast bedrivs vid sidan av ordinarie anställning